De Philatelistenvereniging Zuid-Limburg te Maastricht, opgericht in 1921, is een vereniging met leden tot ver in de omgeving van Maastricht (zelfs uit Tongeren).

"De vereniging stelt zich ten doel het verzamelen van postzegels
te bevorderen in de meest ruime zin."

Ze doet dit door het ontplooien van de volgende activiteiten:

* gezellige verenigingsavonden, lezingen van leden
* veilingen, bibliotheek, rondzendverkeer
* excursies naar tentoonstellingen
* advies over taxaties van nalatenschappen en advies over en hulp bij het laten veilen ervan


De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen (KBNF).


logoBijeenkomsten:
In principe op de 1e en 3e maandag van de maand,
behalve in juli en augustus.
Plaats: Wijkgebouw "LA BELLETTSA"
Kardinaal van Rossumplein 99
6221 SZ Maastricht
Tijd: Zaal open vanaf 19.00 uur

plattegrond

 

Beëindiging lidmaatschap : schriftelijk voor 1 december van het lopende verenigingsjaar bij de secretaris van de vereniging. Niet tijdige opzegging is verlenging. Zie Statuten art.7.2.